VTOfertilitet

Fertilitet®

Ginekološka ordinacija i centar za lečenje steriliteta

Vantelesna oplodnja

U okviru asistirane reprodukcije grupisane su različite tehnike. Primarni tretman je VTO i važno je da par jasno razume osnovne faze koje čine jedan tipični ciklus, pre nego što započne lečenje.

Zakažite konsultacije...

VTO

Priprema

Utvrđivanje reproduktivnih sposobnosti podrazumeva kompletnu dijagnostiku oba partnera: mikrobiloška i hormonska ispitivanja, skrining grlića, spermogram, laboratorijske analize.

Metode

Na osnovu utvrđene dijagnoze i rezultata ispitivanja, predlaže se najoptimalniji način lečenja: VTO sa doniranim ili sopstvenim jajnim ćelijama, doniranim embrionima ili spermatozoidima.

Laboratorija

Uspešnost veštačke oplodnje znatno pomaže pravi izbor laboratorijske metode za selekciju spermatozoida, oplodnju jajne ćelije i transfer embriona. Predimplantacijsko genetsko testiranje pomaže sprečavanju ranih pobačaja.

Stimulacija

U toku vantelesne oplodnje sopstvenim jajnim ćelijama, cilj je da se podrži rast folikula. U slučaju VTO doniranim jajnim ćelijama, kao i krio-konzerviranim embrionima, koriste se lekovi koji modifikuju sluzokožu materice i tako omogućavaju prihvatanje embriona.

Sakupljanje

Punkcija folikula i aspiracija jajnih ćelija obavlja se kod pacijentkinje ili donorke, u kratkotrajnoj narkozi. Spermu donira partner u isto vreme, ili se uzima iz banke zamrznute sperme.

Fertilizacija

Klasičanom IVF metodom oplodnjavanje se vrši većim brojem spermatozoida, a ICSI metodom samo jednim odabranim spermatozoidom koji se iglom ubacuje direktno u jajnu ćeliju.

Transfer

Unošenja embriona u šupljinu materice pomoću katetera je kratkotrajan i bezbolan postupak. Trend je transfer samo jednog embriona jer se i najvećim uspehom vantelesne oplodnje smatra jedno živo rođeno dete.

Trudnoća

Dve nedelje po embriotrasferu treba uraditi biohemijski test za dokazivanje rane trudnoće. Ovaj osetljiv test zasniva se na analizi beta-hCG, hormona specifičnog za trudnoću.

Imate pitanje?

 • Asistencija

  In vitro fertilizacija (IVF) ili vantelesna oplodnja (VTO) je tehnika potpomognute oplodnje gde se oplodnja odvija u laboratoriji. VTO uključuje različite postupke (npr. konvencionalnu VTO, ICSI i drugo) koji se primenjuju na parovima sa problemom bilo muškog ili ženskog steriliteta, kojima jednostavnije asistirane reproduktivne tehnologija (ART) nisu odgovarale ili su bile bez uspeha. Stopa uspeha tehnika VTO se kreće od 35% do 50% po postupku. U poslednjim decenijama postignuti su veliki pomaci i stalni napredak u sigurnosti i velikoj stopi uspešnosti tehnika potpomognute oplodnje.

  Zakažite konsultacije...
 • Pouzdanost

  Vantelesna oplodnja je bezbedna i efikasna procedura lečenja steriliteta, kako po ženu, tako i po novorođeno dete, za šta danas postoje brojni naučni dokazi. Iako ne predstavlja "čarobni štapić", sa trenutnom stopom uspeha po ciklusu (evropski prosek) efikasnija je od spontanog začeća kod zdravog mladog para.

 • Prednosti

  • VTO je znatno uspešnija od indukcije ovulacije intrauterinom oplodnjom.
  • Rano vantelesno oplođenje, kod mlađih pacijenata, je vrlo isplativo.
  • In vitro oplodnja smanjuje učestalost rađanja blizanaca kod mlađih žena.
  • Mogućnost izvođenja biopsije embriona sa sveobuhvatnim hromozomskim skriningom i prenosa jednog genetski normalnog embriona omogućava stopu implantacije od 65% za žene do 42 godine.
  • Većina žena koje se podvrgavaju vantelesnoj oplodnji imaće na raspolaganju dodatne embrione za zamrzavanje.

Statistika

Sterilitet se tumači kao potpuna nemogućnost začeća i trudnoće, dok se pod infertilitetom smatra smanjena šansa za trudnoću koja se može povećati određenim medicinskim postupcima. O infertilitetu govorimo kada par ne može da ostvari trudnoću, uprkos redovnom nezaštićenom seksu. Otprilike svaki sedmi par može imati poteškoća sa začećem. Kao što pokazuje dijagramdijagram zavisnosti infertiliteta od starosne dobi, stopa infertiliteta kod ženske populacije znatno raste posle 35. godine života.

Iako je statistički "normalno" da žene doživljavaju nižu stopu trudnoće svake uzastopne godine, to takođe znači nižu stopu trudnoće bez obzira na lečenje. Žene koje imaju 35 i više godina, a bezuspešno nastoje da zatrudne prirodnim putem, treba da potraže savet lekara već nakon 6 meseci neuspešnih pokušaja.

Detaljnije ...

Kako do nas?

Durmitorska 2/2
Beograd, Savski venac

(preuzmite VCard*)

(preuzmite VCard*)

CENTOGENE Certified Partner | CAP Accredited™ | CLIA Certified*